بوشهر

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 

تاریخ پایه های تحصیلی آزمون
09/22 نهم و دوازدهم اپلیکیشن ای دبیر
09/23 هشتم و یازدهم اپلیکیشن ای دبیر
09/24 هفتم و دهم اپلیکیشن ای دبیر
برای شرکت در آزمون در تاریخ های فوق باید اپلیکیشن idabir را نصب نمایید

امتیاز
5/5

کارنامه

مشاهده و دانلود

سوالات متداول

شاید پاسخ شما اینجا باشد

آزمون های آزمایشی

سوالات آزمون از سال 97 تا 99